اشمیت

12,000 تومان

عنوان : اشمیت(تمرینات آمادگی برای پنج انگشت)
نویسنده/نویسندگان : آلویز اشمیت
مترجم : منصوره گرگین زاده
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 30
تاریخ چاپ: دوازدهم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 3-53-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3189-78م
سایر توضیحات : مناسب برای تمامی گروه های سنی،به همراه یک عدد لوح فشرده (CD)