آگوستین باریوس

29,500 تومان

عنوان : تکنوازی گیتار کلاسیک آگوستین باریوس
نویسنده/نویسندگان : آگوستین باریوس
مترجم : امیر جاویدان
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 223
چاپ: اول/1394
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 1-14-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3840766