آهنگ ها وملودی های آذربایجانی برای ویولن

12,000 تومان

عنوان : آهنگ ها وملودی های آذربایجانی برای ویولن
نویسنده/نویسندگان : امیر رواقی
مترجم : –
نام انتشارات : نشر اختر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 112
چاپ: اول/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 3-566-517-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 3764581