آهنگهای آسان برای ریکوردر

25,000 تومان

عنوان : آهنگهای آسان برای ریکوردر
نویسنده/نویسندگان : فیلیپ هاتوران
مترجم : فیروزه هاشمی
نام انتشارات : تصنیف
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 64
چاپ: اول/1389
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 2-7-9014525-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2031510