آموزش گیتار نیک مانولوف جلد اول

35,000 تومان

عنوان : آموزش گیتار (جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : نیک مانولوف
مترجم : فرهاد شهابی کیا – محمد صادق سراج
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 62
چاپ: بیست و چهارم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 4-5-91846-964-979
شماره کتابشناسی ملی: 785716م