آموزش گیتار کلاسیک

55,000 تومان

عنوان : آموزش گیتار کلاسیک(جلد یکم)
نویسنده/نویسندگان : سیامک مهاجر
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 85
چاپ: ششم/1396
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 3-65-802603-0-978
شماره کتابشناسی ملی: 8237295م