آموزش گیتار کلاسیک جلد دوم

15,000 تومان

عنوان : آموزش گیتار کلاسیک (جلد دوم)
نویسنده/نویسندگان : رضا اسدنسب
مترجم : –
نام انتشارات : انتشارات چنگ
تعداد جلد :7
تعداد صفحه: 100
چاپ: اول/1390
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 0-71-802614-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2304456