آموزش گیتار کلاسیک لیلی افشار(دوره‌ی ابتدایی تا متوسطه)

80,000 تومان

عنوان : آموزش گیتار کلاسیک دوره ابتدایی تا متوسطه
نویسنده/نویسندگان : لیلی افشار
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه: 224
تاریخ چاپ: دوم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 8-27-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2194135