آموزش کوک سنتور با تیونر

20,000 تومان

عنوان : آموزش کوک سنور با تیونر
نویسنده/نویسندگان : قدر الله ستایش
مترجم : –
نام انتشارات : تخت جمشید
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 150
تاریخ چاپ: اول/1391
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 7-1-9014511-M
شماره کتابشناسی ملی: 2244902