آموزش پیانو به کودکان

4,500 تومان

عنوان : آموزش پیانو به کودکان
نویسنده/نویسندگان : پیمان جوکار
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 150
چاپ: دوم/1391
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 4-26-7383-964-978
شماره کتابشناسی ملی: –