آموزش سه تار (جلد سوم)

40,000 تومان

عنوان : آموزش سه تار (جلد سوم)
نویسنده/نویسندگان : جلال ذوالفنون
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : هستان
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 80
چاپ: یازدهم/1394
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 4-74-6965-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 834978م