آموزش سه تار (جلد اول)

60,000 تومان

عنوان : آموزش سه تار (جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : جلال ذوالفنون
مترجم :
نام انتشارات : تهران : هستان
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 108
چاپ: پنجاه و هفتم/1396
شمارگان: 5500 نسخه
شابک : 7-7-92172-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 834978م