آموزش سلفژ برای هنرجویان آهنگسازی و نوازندگی

20,000 تومان

عنوان : آموزش سلفژ برای هنرجویان آهنگسازی و نوازندگی
نویسنده/نویسندگان : کیهان محمدی
مترجم : –
نام انتشارات : تبریز : یاشنا
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 99
چاپ: اول/1395
شمارگان: 500 نسخه
شابک : 3-7-96263-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 4398913
دسته: برچسب: