آموزش دیکته موسیقی (جلد اول)

45,000 تومان

عنوان : آموزش دیکته موسیقی
نویسنده/نویسندگان : مرتضی سرآبادانی
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 170
چاپ: دوم/1391
شمارگان: 1700 نسخه
شابک : 7-6-9014509-0-978
شماره کتابشناسی ملی: 1518492