آموزش دوتار (دوره ی ابتدایی و متوسطه)

25,000 تومان

عنوان : آموزش دوتار (دوره ی ابتدایی و متوسطه)
نویسنده/نویسندگان : نبی احمدی
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 113
چاپ: دوم/1396
شمارگان: 300 نسخه
شابم :8-19-802625-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4624566

در انبار موجود نمی باشد