آموزش دف۲

25,000 تومان

عنوان : آموزش دف2
نویسنده/نویسندگان : داریوش اسحاقی
مترجم : –
نام انتشارات : چکاد هنر
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 84
چاپ: سوم پاییز 96
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 6-6-9014555-0-979