آموزش دف۱

25,000 تومان

عنوان : آموزش دف 1
نویسنده/نویسندگان : داریوش اسحاقی
مترجم : –
نام انتشارات : چکاد هنر
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 74
چاپ: ششم 1396
شمارگان: 3000 نسخه

شابم:9-45-8026-18-0-979