آموزش درامز(جلد دوم)

30,000 تومان

عنوان : آموزش درامز(جلد دوم)
نویسنده/نویسندگان : اسکات شرودل
مترجم : مرتضی عیوضی
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 56
چاپ: دوم/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابم :  7-68-5696-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 835331م