آموزش درامز(جلد اول)

25,000 تومان

عنوان : آموزش درامز(جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : اسکات شرودل
مترجم : مرتضی عیوضی
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 54
چاپ: سوم/1393
شمارگان: 1000 نسخه
شابم :  5-88-5696-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 835331م