آموزش حضور در صحنه

20,000 تومان

عنوان : آموزش حظور در صحنه
نویسنده/نویسندگان : کارن ای.هاگبرگ
مترجم : محمد مهدی ابوالحسنی
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد : –
تعداد صفحه : 156
تاریخ چاپ: اول 1397
شمارگان: 1000 نسخه
شابم: 7-40-8626-964-978