آموزش تکنیک های خوانندگی و بیان

25,000 تومان

عنوان : آموزش تکنیک های خوانندگی و بیان
نویسنده/نویسندگان : لارا براونینگ هندرسن
مترجم : شهرام خوش صفت
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 312
چاپ: اول/1396
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 9-35-5369-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 4719817