آموزش ترومپت

  12,000 تومان

  عنوان : خودآموز ترومپت
  نویسنده/نویسندگان : جان ارییلی و مارک ویلیامز
  مترجم : محمد صادق سراج
  نام انتشارات : رهام
  تعداد جلد :1
  تعداد صفحه: 48
  چاپ: اول/1385
  شمارگان: 2000 نسخه
  شابم : 3-93-5696-964
  شماره کتابشناسی ملی: 3980-85م