آموزش آسان گیتار (کلاسیک و پاپ) کتاب اول

60,000 تومان

عنوان : آموزش آسان گیتار کتاب اول
نویسنده/نویسندگان : رضا فدایی و بابک رستمی
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه: 112
چاپ: اول1398
شمارگان: 1000نسخه
شابم : 2-33-802629-0-979