آموزش آهنگسازی

25,000 تومان

عنوان : آموزش آهنگسازی
نویسنده/نویسندگان : جان هوارد
مترجم : هوشنگ کامکار
نام انتشارات : نشر افکار
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 152
چاپ: –
شمارگان: – نسخه
شابک : 5-48-7858-964
شماره کتابشناسی ملی: 8231976