آموزش آسان گیتار (کلاسیک و پاپ) کتاب دوم

50,000 تومان

عنوان : آموزش آسان گیتار کتاب دوم
نویسنده/نویسندگان : رضا فدایی و بابک رستمی
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه: 66
چاپ: اول1398
شمارگان: 1000نسخه
شابم : 7-45-802609-0-979