آلویس اشمیت

12,000 تومان

عنوان : کتاب تمرينات مقدماتي براي پيانو اپوس 16(تمرین پنج انگشت)
نویسنده/نویسندگان : آلویس اشمیت
مترجم : ندا علی غنی
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 56
تاریخ چاپ: دوم/1395
شمارگان: 4000 نسخه
شابم : 9-21-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3836653
سایر توضیحات : به همراه یک عدد لوح فشرده (CD)