آلبوم آهنگهای جواد معروفی

15,000 تومان

عنوان : کتاب آلبوم آهنگهاي جواد معروفي
نویسنده/نویسندگان : جواد معروفی
مترجم : –
نام انتشارات : اسکندریان
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 32
تاریخ چاپ: پاییز/1388
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 8-913-360-964
شماره کتابشناسی ملی: 2506-80م