آشنایی با ویولن

40,000 تومان

عنوان : آشنایی با ویولن
نویسنده/نویسندگان : رابین استاول
مترجم : پیام روشن
نام انتشارات : تهران : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 222
چاپ: دوم/1384
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 4-79-6409-964
شماره کتابشناسی ملی: 842579م