آثار برگزیده برای پیانو(یوهانس برامس)

17,500 تومان

عنوان : (یوهان برامس )آثار برگزيده براي پيانو
نویسنده/نویسندگان : یوهان برامس
مترجم : ندا علی غنی
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 102
تاریخ چاپ: اول/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 1-27-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3686031